You are currently viewing an outdated version of the Pain in Motion website.
Please visit this link to view the new website.
Leerstoel De Berenkuyl

Contact | NL | ENLeerstoel De Berekuyl – Exercise Immunology & Chronic Fatigue in Health & Disease
VUB - Faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie

Mission Statement

Het doel van deze Leerstoel is het stimuleren van het wetenschappelijk onderzoek naar de inspanningsimmunologie van chronische vermoeidheid. M.a.w. het onderzoek waarbij de invloed van lichamelijke inspanning op het afweersysteem in relatie met vermoeidheid bij patiënten met kanker en het chronische vermoeidheidssyndroom wordt bestudeerd.

Een tweede hoofddoel van deze Leerstoel is het faciliteren en academisch ondersteunen van de professionele masteropleiding Lymphology & Oncology (http://www.deberekuyl.nl/nieuws/9/master-opleiding-cside-berekuyl-in-de-oedeemfysiotherapie-.html) van het European College for Decongestive Lymphatic Therapy, en het verlenen van een master of science traject aan de Vrije Universiteit Brussel voor de afgestudeerde masters Lymphology & Oncology en Oncologie Fysiotherapie.

Verantwoording

Vanuit het werkveld en de maatschappelijke ontwikkeling wordt de noodzaak tot evidence based practice op het gebied van de oncologische en lymfologische zorg evident. De prognose voor 2020 (IKN NL) dat er alleen in Nederland al meer dan 1 miljoen kanker overlevenden zijn met hun comorbiditeit, maakt de noodzaak naar valide diagnostische en praktisch inzetbare kennis voor de begeleiding van deze specifieke populatie onontbeerlijk. Kwaliteit van leven bij kanker overlevenden wordt mede bepaald door pijn, ROM en vermoeidheid. Lymfoedeem speelt een belangrijke rol in participatie problematiek.

Schenker

De Berekuyl - European College for Decongestive Lymphatic Therapy (http://www.deberekuyl.nl/)

Dhr. Wouter Hoelen – Directeur European College for Decongestive Lymphatic Therapy

Doelstelling

Wetenschappelijk onderzoek waarbij de invloed van lichamelijke inspanning op het afweersysteem in relatie met vermoeidheid bij patiënten met kanker en het chronische vermoeidheidssyndroom wordt bestudeerd.
Het voorzien van serviceonderwijs aan de professionele masteropleiding oncologische fysiotherapie De Berekuyl met betrekking tot trainingsleer/inspanningsfysiologie, inspanningsimmunologie, begeleiden en sturen van masterproeven, behandeling van chronische vermoeidheid en aanleren epidemiologie & literatuuronderzoek.

Opleidingstraject

De Berekuyl verzorgt het basisjaar van de master Lymphology & Oncology en is toegankelijk voor fysiotherapeuten. De opleiding is gestoeld op de Casley Smith methodiek van Decongestieve lymfatische therapie (DLT). Deze methodiek kent 7 pijlers: zelfmanagement, huidverzorging en hygiëne, manuele lymfedrainage, compressie, oefentherapie, therapeutische elastische kousen en psychosociale factoren.
De professionele 2-jarige master Lymphology & Oncology is toegankelijk voor oedeemfysiotherapeuten en huidtherapeuten.
De 2 jarige Master opleiding is opgedeeld in modules. Als rode draad zullen de diverse onderdelen van de Masterproef hier doorheen lopen. De modules bestaan uit verdiepende elementen binnen de oncologie en lymfologie. Zo komen specifieke diagnostiek, ervaringsdeskundigheid en de diverse behandelaspecten (bijvoorbeeld standaardisatie en evaluatie op effectiviteit van handelen) aan bod.

Duur

2012 – 2015

Titularis

Prof. Dr. Jo Nijs is als hoofddocent verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel, en als kinesitherapeut aan het Universitair Ziekenhuis Brussel. Zijn klinische en wetenschappelijke activiteiten zijn gericht op de behandeling van ‘onverklaarbare’ chronische pijn en chronische vermoeidheid. Hij is auteur van meer dan 150 peer reviewed publicaties over chronische pijn en chronische vermoeidheid, en fungeerde meer dan 100 maal als genodigde spreker op nationale en internationale bijeenkomsten. Zijn werk werd meer dan 900 maal geciteerd (ISI Web of Knowledge).

Website Pain in Motion onderzoeksgroep www.paininmotion.be

Programma

http://www.deberekuyl.nl/nieuws/9/master-opleiding-cside-berekuyl-in-de-oedeemfysiotherapie-.html

Nieuws

Het wat en waarom van een gespecialiseerde masteropleiding oncologische revalidatie & oedeemtherapie.