You are currently viewing an outdated version of the Pain in Motion website.
Please visit this link to view the new website.
PIJN BIJ REUMATOIDE ARTRITIS

Pijn bij reumatoïde artritis niet enkel afkomstig uit de gewrichten?

Hoewel de pijn bij reumatoïde artritis over het algemeen beschouwd wordt als een typische gevolg van de gewrichtsontstekingen, zijn er toch een aantal klinische manifestaties die doen vermoeden dat ook het centrale zenuwstelsel betrokken een rol speelt bij het onderhouden van pijn.
Zoals eerder vastgesteld bij artrose, sluit de aanwezigheid van gewrichtsaandoeningen de aanwezigheid van centrale sensitisatie of overgevoeligheid van het centraal zenuwstelsel bij reumatoïde artritis allerminst uit.
Uit een systematische studie van de beschikbare wetenschappelijke literatuur bleek dat er onderzoek over centrale sensitisatie bij reumatoïde artritis is uitgevoerd, maar dat kwalitatief goede studies bij mensen toch schaars zijn.
Zo is er actueel bewijs voor de aanwezigheid overgevoeligheid voor pijnprikkels over het ganse lichaam en overgevoeligheid voor niet-pijnlijke prikkels bij reumatoïde artritis, en dit is indicatief voor de betrokkenheid van het centrale zenuwstelsel.
Samengevat zijn er aanwijzingen voor de aanwezigheid van centrale sensitisatie bij reumatoïde artritis, maar om een zicht te krijgen op achterliggende mechanismen is veel meer onderzoek nodig.
Waarschijnlijk zouden ontstekingsprocessen in de gewrichten leiden tot een bombardement van het centraal zenuwstelsel waardoor het overgevoelig wordt. Deze hypothese wordt ondersteund door onderzoeken die aantonen dat pijn veel sneller accumuleert bij patiënten met reumatoïde artritis dan bij gezonde personen. Dit wil zeggen dat zij veel heviger en langer zullen reageren wanneer pijnprikkels herhaaldelijk toegediend worden.
Andere pistes met betrekking tot lichaamseigen pijndemping, cortisol (stresshormoon), pijnverwerking in de hersenen, psychosociale factoren, etc. dienen verder onderzocht te worden in kwalitatief goede studies, en dat is wat Chropiver nu volop aan het onderzoeken is! Nu maar de resultaten afwachten…

Bron: Central sensitization in patients with rheumatoid arthritis: a systematic literature review. Meeus M, Vervisch S, De Clerck LS, Moorkens G, Hans G, Nijs J. Semin Arthritis Rheum. 2012;41(4):556-67.