You are currently viewing an outdated version of the Pain in Motion website.
Please visit this link to view the new website.
Info over leerstoelen

Contact | NL | ENLEERSTOELEN: Publiek-private samenwerking

Leerstoelen bieden unieke mogelijkheden voor publiek-private samenwerking. Door de installatie van een Leerstoel aan een universiteit wordt de samenwerking tussen een externe partner (vaak een private organisatie, vb. opleidingsinstituut, gezondheidszorgbedrijf, medisch bedrijf) en de universiteit concreet gemaakt. Vaak wordt de naam van de Leerstoel gekoppeld aan de naam van de externe partner. Voor een installatie van een Leerstoel maken de universiteit en de externe partner typisch afspraken over de inhoud van de Leerstoel, die naar wetenschappelijk onderzoek, onderwijs & nascholing, maatschappelijke en wetenschappelijke dienstverlening of een combinatie van deze gericht kan zijn. Enkele voordelen voor de externe partner: