You are currently viewing an outdated version of the Pain in Motion website.
Please visit this link to view the new website.
NIEUWS ITEMS - chronische urogynaecologische pelvische pijn

Contact | NL | ENIs er ook bij chronische urogynaecologische pelvische pijn sprake van centrale sensitisatie?

Op basis van een uitgebreide systematische review blijkt dat er al heel wat studies (centrale) pijnverwerking onderzocht hebben bij vrouwen met urogynaecologische bekkenpijn (endometriose, vulvodynia, pijnlijk blaassyndroom, vaginisme, etc.).
Omdat het vaak over observationele studies ging en de resultaten niet altijd eensluidend zijn, is er nog maar weinig bewijskracht, maar lijkt toch ook bij deze patiëntenpopulatie centrale sensitisatie (overgevoeligheid van het centrale zenuwstelsel) een rol te spelen. Deze voorzichtige conclusie kan getrokken worden op basis van meerdere studies die in de richting van veralgemeende hyperalgesie wijzen. Dit wil zeggen dat deze vrouwen niet allen overgevoelig zijn voor pijnprikkels ter hoogte van de bekkenregio, maar ook ter hoogte van niet pijnlijke plaatsen zoals armen, benen, tanden, etc. Ook blijkt pijn veel sneller te accumuleren en sneller tot terug-trekreflexen te leiden, ook op asymptomatische lichaamsregio’s. Verder worden er ook in de hersenen, zowel qua structuur als activatie, wijzigingen aangetoond.
Het is echter niet duidelijk of deze afwijkingen nu de oorzaak of het gevolg zijn van de chronische pijn. Dit moet dus zeker verder onderzocht worden, alsook de werking van de lichaamseigen pijndemping en de rol van psychosociale factoren. Deze laatste 2 mechanismen zijn nog onvoldoende onderzocht en de weinige studies die er zijn, geven tegenstrijdige resultaten.Het is immers belangrijk dit verder te onderzoeken, vermits de erkenning van mogelijke centrale sensitisatie bij deze patiënten belangrijke gevolgen heeft voor de therapie. Zo kan men bij deze patiënten niet langer alleen focussen op de perifere aandoening (de bekkenbodem en de organen zelf), maar moet men ook oog hebben voor de betrokkenheid van het centrale zenuwstelsel.

Mira Meeus

Bron: Kaya S, Hermans L, Willems T, Roussel N, Meeus M. Central sensitization in urogynecological chronic pelvic pain: A systematic literature review. Pain Physician 2013: 16(4):291-308.